Cláraigh trí cliceáil ar an bpic thíos roimh ré le triail a bhaint as saor in aisce do mhí Mhean Fómhair


Register by clicking on the pic below in advance to try for free in September


Toisc ár múinteoirí a bheith ag múineadh i scoileanna chomh maith tá seans ann go n-athrófar an t-am/lá uair nó dhó sa bhliain – seachnófar é seo chomh fada agus is féidir.  Beidh fís de gach rang ar fáil i zón na mball ar an suíomh go deireadh an chúrsa.

As our teachers are also teaching in schools there is a chance time/day may be changed once or twice in the year – this will be avoided as far as possible.  A video of each class will be available in the members zone on our site until the end of the course.

97cb077dd8a4bb5bba84f3eeb8e9d4a9ce3f0fd8aa48cfef229988e73c4b3c9a.0
d562a01cbfe1a3add5ee909ac3c62665fd64934e267962b23ba09547a20a4227.0