Cinnteofar lá agus am do gach ábhar roimh dheireadh mí Meitheamh 2021.  Toisc ár múinteoirí a bheith ag múineadh i scoileanna chomh maith tá seans ann go n-athrófar an t-am/lá uair nó dhó sa bhliain – seachnófar é seo chomh fada agus is féidir.  Beidh fís de gach rang ar fáil i zón na mball ar an suíomh go deireadh an chúrsa.

Time and day for each subject will be finalised before the end of June 2021.  As our teachers are also teaching in schools there is a chance time/day may be changed once or twice in the year – this will be avoided as far as possible.  A video of each class will be available in the members zone on our site until the end of the course.

97cb077dd8a4bb5bba84f3eeb8e9d4a9ce3f0fd8aa48cfef229988e73c4b3c9a.0
d562a01cbfe1a3add5ee909ac3c62665fd64934e267962b23ba09547a20a4227.0