Cuir snas 

ar do Ghrád

€25 per class 

Live small group class, access to recordings of classes, focus on exam specific preparation, delivered remotely through Zoom.

€25 an rang

Ranganna beo i ngrúpa beag, rochtain ar fhís na ranganna, fócas ar ullmhú scrúduithe, seachadh go cianda trí Zoom.

1