Cuir snas 

ar do Ghrád

Thanks for visiting us at grindsasgaeilge.ie

We will be providing high quality group grinds from September 2021 with 1:1 grinds available
 for any subject for which we don't offer a class

Have a look through the site and get in touch to register or for more info

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt orainn ar grindsasgaeilge.ie 
 
Beimid ag cur grinds grúpa ar ard-chaighdeán ar fáil ó Mheán Fómhair 2021 agus beidh grinds 1:1 ar fáil do aon ábhar nach bhfuil rang ann dó

Féach ar an eolas ar an suíomh agus tar i dteagmháil linn le cláru nó chun eolas breise a lorg


€50

Síntiús míosúil - ranganna beo & taifeadta, fóram don ábhar, nótaí dírithe ar scrúduithe

Monthly subscription - live classes, subject forum, exam focussed notes

31

Rang sa bhliain acadúil dírithe ar thopaic éagsúil gach seachtain le fócas i gcónaí ar scrúduithe

Classes in the academic year with a different topic covered each week always focussed on exams 
Ábhair - Subjects
Féilire - Calendar
Cláraigh - Register